Засідання циклових методичних комісій

Відбулися засідання дев’яти циклових комісій ЗДМФУ, на яких розглянуто актуальні питання діяльності кафедр у поточному семестрі та в перспективі.

У центрі уваги переважної більшості комісій була підготовка до складання студентами та інтернами різних спеціальностей ліцензійного іспиту Крок. Обговорювали питання організації та проведення державних іспитів, комплексних контрольних робіт. У цьому контексті також йшлося про  виконання положень наказу ректора ЗДМФУ №113 щодо плану заходів з підготовки до ЄДКІ, підсумкової Атестації випускників, моніторингу успішності здобувачів.

Члени циклових методичних комісій також розглядали особливості  дистанційного навчання на основі MS Teams із передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному та асинхронному режимі. Обговорювали використання та ефективність впровадження передових ІТ технологій у навчальний процес.

Було приділено увагу публікаційній активності співробітників  кафедр; стану науково-дослідної роботи студентів; перебігу виконання кваліфікаційних робіт на кафедрах студентами 5 курсу І-ІІ фармацевтичного та ІІ міжнародного факультетів;  забезпеченню студентів підручниками та навчально-методичними матеріалами на випускових кафедрах фармацевтичного факультету. Йшлося також про проведення студентських міжкафедральних олімпіад.

Члени комісій обмінялися думками з приводу  підвищення кваліфікації викладачів, - цій проблемі на даному етапі ректорат, навчальний, навчально-методичний відділи приділяють особливу увагу і пропонують широку мережу такої підготовки.

Цікавий алгоритм методичних доповідей на засіданнях ЦМК продовжує комісія із суспільних та гуманітарних дисциплін. Цього разу увазі присутніх на засіданні було представлено дві таких доповіді : «Перспективи застосування можливостей «штучного інтелекту» в методиці викладання української мови як іноземної» та  «Типові лексико-граматичні помилки у текстах англомовних веб-сторінок українських закладів вищої медичної освіти».

Традиційно кожна  циклова комісія розглянула та затвердила навчально – методичні матеріали кафедр з подальшим спрямуванням їх на розгляд ЦМР.

22.03.2024

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 108

Телефон: (061) 233-50-89

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт навчального відділу ЗДМФУ.

Мапа сайту