Нормативні документи ЗДМФУ

Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти та НПП у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті 

Положення про академічну мобільність студентів у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті 

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти Запорізького державного медико-фармацевтичного університету 

Положення про безперервний професійний розвиток науково- педагогічних працівників клінічних кафедр запорізького державного медико-фармацевтичного університету 

Положення про відділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті 

Положення про гаранта освітньої програми 

Положення про гуманітарну освіту і виховну роботу у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті 

Положення про екзамени та заліки у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті 

Положення про запобігання прихованому плагіату в наукових i навчальних виданнях ЗДМФУ

Положення про засади запобігання і протидії булінгу, дискримінації, сексуальним домаганням та іншим проявам неетичної поведінки у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті 

Положення про комісію з попередження і боротьби з булінгом, дискримінацією та сексуальними домаганнями 

Положення про куратора академічної групи у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті 

Положення про моніторинг якості вищої освіти у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті 

Положення про навчальні програми для забезпечення варіативної складової навчальних планів у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті 

Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисциплини у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті

Положення про навчальну програму дисципліни у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті

Положення про норми часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової, організаційної, лікувальної роботи науково-педагогічних працівників у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті

Положення про організацію відпрацювання пропущенних занять 

Положення про організацію контролю академічної успішності у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті 

Положення про організацію опитувань щодо якості освітніх послуг у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті

Положення про організацію підготовки магістрів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» та порядку виконання і захисту кваліфікаційних магістерських робіт ЗДМФУ 

Положення про організацію освітнього процесу у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті 

Положення про організацію підготовки магістрів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» спеціалізації 227.1 «фізична терапія» у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті 

Положення про організацію та запровадження дистанційного навчання  у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті

Положення про організацію та проведення практичної підготовки студентів у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті 

Положення про освітні програми 

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Запорізького державного медико-фармацевтичного університету 

Положення про порядок i методику рейтингового оцінювання академічних досягнень студентів у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті 

Положення про порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності 

Положення про порядок врегулювання конфліктів в освітньому процесі у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті 

Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті 

Положення про порядок надання академічної відпустки та повторного навчання, переведення, поновлення та відрахування студентів у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті 

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті 

Положення про порядок підготовки і проведення онлайн-лекцій та використання лекційних онлайн-аудиторій у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті

Положення про порядок призначення і виплату стипендій, надання матеріальної допомоги та заохочення осіб, які навчаються у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті

Положення про порядок проведення ОСПІ/ОСКІ «Стоматологія» у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті  

Положення про порядок проведення ОСПІ/ОСКІ у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті 

Положення про порядок скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті 

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін 

Положення про проведения форм контролю при організації освітнього процесу за змішаною формою навчання з повною візуалізацією у синхронному онлайн-режимі на основі MS TEAMS у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті

Положення про раду гуманітарної освіти і виховної роботи запорізького державного медико-фармацевтичного університету 

Положення про роботу фахової атестаційної комісії у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті 

Положення про розробку силабусу навчальних дисциплін 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті 

Положення про старостат у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті 

Положення про школу молодого викладача у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті 

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 108

Телефон: (061) 233-50-89

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт навчального відділу ЗДМФУ.

Мапа сайту