Система забезпечення якості вищої освіти

Складовими системи забезпечення якості освіти є:
- система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти);
- система зовнішнього забезпечення якості освіти;
- система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.
Система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) може включати:
- стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;
- систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;
- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;
- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;
- створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
- інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.
 
Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

Експертний висновок ГЕР
 
Звіт експертної групи
 

Нормативні документи щодо забезпечення якості освіти:

Закон України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII

Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII

Лист МОН України «До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності» № 1/9-263 від 20.05.2020 р.

Лист МОН України «Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти» № 1/9-565 від 24.10.2017 р.

 

Основні стандарти якості освіти:

ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT). Системи управління якістю. Вимоги. Видання офіційне

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)

 

МОЗ України. Довідка про навчально-методичну діяльність ЗДМУ. Березень 2016 р.

Державна комісія МОН України. Інформація щодо вивчення стану використання державної мови. Березень 2019 р.

 

Нормативні документи ЗДМФУ щодо забезпечення якості освіти:

Положення про організацію освітнього процесу у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті 

Положення про моніторинг якості вищої освіти у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті 

Положення про сектор моніторингу якості освіти

 

Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти та НПП у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті 

Положення про порядок призначення і виплату стипендій, надання матеріальної допомоги та заохочення осіб, які навчаються у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті

 

Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації

Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд

 

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 108

Телефон: (061) 233-50-89

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт навчального відділу ЗДМФУ.

Мапа сайту