Засідання Циклових методичних комісій

Відбулися засідання дев’яти циклових комісій, на яких розглянуто актуальні питання діяльності кафедр у поточному семестрі та в перспективі.

Так, про  організацію та методичне забезпечення навчального процесу англомовних студентів йшлося на комісії терапевтичних дисциплін. Члени ЦМК хірургічних дисциплін обговорили готовність хірургічних кафедр до весняного семестру, наявність розкладів, навчальних планів та інших методичних матеріалів. ЦМК педіатричних дисциплін зосередила увагу на підсумках зимових іспитів студентів 4 - 5 курсів, підготовці  до ліцензійних іспитів «КРОК». Заслухали повідомлення кафедр педіатричного профілю щодо підготовки навчальних та навчально-методичних посібників для студентів, інтернів, лікарів.

 Розлогою була черга денна засідання ЦМК медико-біологічних дисциплін.  Члени комісії  обговорили діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених  університету. Висловили міркування щодо впровадження в навчальний процес он-лайн курсів та удосконалення організації самостійної роботи студентів під час дистанційного навчання, - таку інформацію надали  завідувачі кафедр. Присутні взяли до уваги повідомлення  кафедр медико-біологічного профілю про навчально-методичну видавницьку діяльність за 2023 рік та намітили перспективні плани з   підготовки методичних видань на 2024 рік.

Про форми та методи самостійної роботи на І, ІІ фармацевтичних, І, ІІ, ІІІ медичних факультетах йшлося на ЦМК фізико-хімічних дисциплін. Члени комісії також обговорили стан академічної успішності студентів І фармацевтичного факультету,  обмінялися думками щодо  поліпшення підготовки студентів до складання КРОК-1. Члени комісії  фармацевтичних дисциплін обговорили питання підготовки, видання та перевидання навчально-методичного матеріалу для студентів III-V курсів денного і заочного відділення випускаючих кафедр фармацевтичного спрямування ЗДМФУ.  На ЦМК гігієнічних дисциплін аналізували процес організації та оптимізації  самостійної роботи студентів на кафедрах гігієнічного профілю.

Міжкафедральний семінар-тренінг «Особливості створення та методичного наповнення відеопосібника» провели члени ЦМК суспільних та гуманітарних дисциплін. Учасники засідання розглянули питання  ролі мовно-гуманітарних дисциплін в системі підготовки студентів  Медичного фахового  коледжу ЗДМФУ, заслухали методичну доповідь «Синхронне онлайн-заняття з УМІ як особлива форма навчання в умовах сьогодення».

У центрі уваги членів ЦМК стоматологічних дисциплін стояло питання  організації навчального процесу в інтернатурі на заочному періоді навчання. Тут також затвердили заходи  щодо покращення результатів ліцензованого іспиту «КРОК – 3. Стоматологія».

Традиційно кожна  циклова комісія розглянула та затвердила навчально – методичні матеріали кафедр з подальшим спрямуванням їх на розгляд ЦМР.

18.01.2024

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 108

Телефон: (061) 233-50-89

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт навчального відділу ЗДМФУ.

Мапа сайту