Перше засідання Центральної методичної ради Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Перше засідання Центральної методичної ради Запорізького державного медико-фармацевтичного університету

Сьогодні в онлайн-режимі на базі MS Teams відбулося засідання Центральної методичної ради ЗДМФУ за головування проректора з науково-педагогічної, навчальної роботи та якості освіти, доцента Світлани Моргунцової.

Першим питанням черги денної було питання щодо підготовки до заліково-екзаменаційної сесії весняного семестру та затвердження матеріалів до неї. Декани усіх факультетів та в.о. директора ННІПО докладно зупинилися на структурі проведення підсумкового контролю та державної атестації, підготовки здобувачами кваліфікаційних магістерських робіт, щоб в умовах воєнного часу забезпечити повноцінне дотримання принципів академічної доброчесності, об’єктивності, виключення корупційних ризиків, прозорості, єдності підходів оцінювання знань і вмінь в процесі підсумкового контролю. Голови ЦМК в свою чергу ознайомили із інформацією щодо затверджених завдань до сесії (тестових баз, багаторівневих задач тощо).

Керівник ЦДОТЯО ст.викл. Вадим Дмитрієв доповів про стан моніторингу навчального процесу на кафедрах університету, зокрема зупинившись на тому, що одним з основних принципів освітньої діяльності Запорізького державного медичного університету є підвищення якості надання освітніх послуг на основі постійного моніторингу і контролю за систематичністю освітньої діяльності та виконанням графіка освітнього процесу студентами ЗДМФУ, тому постійно координується спільна робота в цьому напрямку ЦДОТЯО, навчального та навчально-методичного відділів, деканатів та кафедр університету, які забезпечують підготовку майбутніх фахівців.

Завідувач кафедри медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій професор Олексій Рижов виступив із доповіддю щодо методичних аспектів впровадження інформаційних технологій в навчальний процес на кафедрах та заходи щодо його покращення, зазначивши, що для забезпечення реалізації навчальних цілей всі кафедри університету використовують широкий спектр сервісів доступних на платформі MSO365, а саме MS Forms, ClassNotes, Assignments, Insights, Kahoot, ClassPoint, Sway, що свідчить про високий рівень обізнаності професорсько-викладацького складу в технологіях дистанційного навчання. Також ректорат університету приділяє особливу увагу використання у навчальному процесі технологій стимуляційного навчання та 3D систем віртуальної реальності. В університеті постійно проводиться підвищення якості володіння комп’ютерними технологіями організації дистанційного навчання студентів.

Проректор з науково-педагогічної, навчальної роботи та якості освіти, доцент Світлана Моргунцова окремо зупинилася на проблемі необхідності залучення всіх кафедр та структурних підрозділів до проведення профорієнтаційної роботи, що допоможе сформувати контингент здобувачів.

Наприкінці засідання традиційно учасники зібрання заслухали інформацію заступника голови ради з навчально-методичного забезпечення та підвищення кваліфікації викладачів доцента Юрія Ганошенка щодо поданих до ЦМР навчально-методичних матеріалів кафедр і затвердили їх.

28.04.2023

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 108

Телефон: (061) 233-50-89

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт навчального відділу ЗДМФУ.

Мапа сайту