Засідання Циклових методичних комісій

Засідання циклових методичних комісій

Відбулося засідання циклових методичних комісій університету. Серед  питань, які пропонувалися до розгляду, на передній план виступають: результати і аналіз проведення зимової екзаменаційної сесії на кафедрах терапевтичного профілю; готовність хірургічних кафедр до весняного семестру: наявність розкладів, навчальних планів; можливості якісного спілкування викладачів зі студентами в онлайн-режимі в Teams. Йшлося також про форми та методи самостійної роботи на І, ІІ фармацевтичних, І, ІІ, ІІІ медичних факультетах;  про  використання та ефективність впровадження дистанційної роботи  на кафедрі природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії.

У полі зору членів ЦМК фармацевтичних дисциплін було обговорення та затвердження змін в робочих програмах дисциплін на випускаючих кафедрах у світлі нових вимог Стандарту вищої освіти спеціальностей другого (магістерського) рівня. Приділили також увагу обговоренню і затвердженню ситуаційних задач на підсумкову державну атестацію та інших навчально-методичних матеріалів кафедр.

На ЦМК гігієнічних дисциплін вели мову про організацію та оптимізацію проведення самостійної роботи студентів. На ЦМК фізико- хімічних дисциплін  обговорили  використання та ефективність впровадження дистанційної роботи  на кафедрі природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії.

Члени ЦМК суспільних та гуманітарних дисциплін  розглядали питання мовно-гуманітарних  дисциплін в системі підготовки студентів  Запорізького  медичного фахового коледжу, а також прослухали методичну доповідь «Методологічний аспект створення сучасного підручника української мови як іноземної».

Учасники засідань всіх циклових методичних комісій розглянули, обговорили і затвердили навчально-методичні матеріали кафедр.

20.01.2023

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 108

Телефон: (061) 233-50-89

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт навчального відділу ЗДМФУ.

Мапа сайту