Засідання Циклових методичних комісій

Відбулися засідання  дев’яти циклових методичних комісій Запорізького державного медико – фармацевтичного університету.

На усіх без винятку ЦМК чільним питанням було обговорення  підготовки до завершення семестру та наступної заліково-екзаменаційной сесії 2022-2023 навчального року.

На ЦМК кафедр  медико-біологічних дисциплін заслухали питання про підсумки атестації студентів медичних факультетів на підставі даних міжсесійного контролю.  Також йшлося про результати  використання  онлайн курсів для самостійної роботи здобувачів та перспективи удосконалення організації самостійної роботи студентів з дисциплін медико-біологічного спрямування.

Під час засідання ЦМК фізико-хімічних дисциплін, поряд з іншими питаннями,  обговорили  стан виконання магістерських робіт.

Члени ЦМК гігієнічних дисциплін заслухали звіт про підготовку кафедр до підсумкової атестації студентів шостих курсів І та ІІ медичних факультетів, ІІ міжнародного факультету з дисципліни  «Гігієна та охорона здоров’я, соціальна медицина».

Насиченою була черга денна засідання ЦМК  стоматологічних дисциплін. Члени циклової комісії зосередили увагу на аналізі  результатів пробних «КРОК – 2», розглянули підготовку  студентів 2, 3 та 4 курсів до іспитів. Йшлося також про готовність  кафедр стоматологічного профілю до проведення об’єктивного структурованого комплексного іспиту з терапевтичної, хірургічної, ортопедичної та дитячої стоматології.

Звіт про роботу школи молодого викладача ЗДМУ та перспективи її  оптимізації обговорили на ЦМК суспільних та гуманітарних дисциплін. Родзинкою засідання став Міжкафедральний науково – методичний семінар на тему: «Проблема формулювання навчальних завдань у контексті вимог дотримання студентами академічної доброчесності».

На ЦМК фармацевтичних дисциплін, паралельно з аналізом стану  готовності кафедр до проведення екзаменаційної сесії, розглянули та затвердили матеріали до тестування та інші форми екзаменаційної сесії. Порушили питання про видавничу діяльність кафедр, матеріальне забезпечення навчального процесу.

Члени ЦМК педіатричних дисциплін ділилися думками щодо

оптимізації проведення консультативних занять для студентів шостого курсу в рамках підготовки до ліцензійного іспиту Крок 2, зокрема,  із залученням ІТ-технологій. 

Шляхи підвищення ефективності практично-орієнтованого освітнього процесу студентів на кафедрах обговорили члени ЦМК терапевтичних дисциплін. Тут також взяли до уваги  інформацію завідувачів кафедр  щодо підготовки до заліково-екзаменаційної сесії.

Традиційно кожна  циклова комісія  розглянула та затвердила навчально – методичні матеріали кафедр з подальшим спрямуванням їх на розгляд ЦМР.

21.04.2023

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 108

Телефон: (061) 233-50-89

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт навчального відділу ЗДМФУ.

Мапа сайту